QUY ĐỊNH THÀNH VIÊN

 

I. Điều Khoản Chung.

 • Các quy định được dẫn chiếu trong Mục F Điều khoản chung là một phần không thể tách rời của Điều khoản chung từ mục A đến mục F
 • COM và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại điều khoản này
 • Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa ONLINE1S.COM và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam.
 • Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

II. Quy định thành viên.

Thành viên của Online1s cũng là thành viên chung của hệ thống website của công ty cổ phần Ngọc Minh Việt , cần tuân thủ những quy định thành viên dưới đây.

 

 • Không vi phạm pháp luật và các quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Không vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục
 • Không vu cáo, bôi nhọ, miệt thị, gây hại cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào
 • Không dùng những lời lẽ chửi bới, thô tục
 • Không đăng các đường link bên ngoài, các thông tin như số điện thoại, địa chỉ, email... có thể gây hại cho các tổ chức, cá nhân
 • Thành viên  phải chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức đối với mọi hoạt động của mình trên ONLINE1S.COM
 • COM có quyền xóa bài đăng, khóa (Block) tài khoản của bất kỳ thành viên nào vi phạm nội quy hoặc thành viên không phù hợp mà không cần thông báo trước.

    Thành Viên V.I.P

Thành viên Vip là thành viên của Online1s đã có tổng số tiền thanh toán trên số hóa đơn từ 10.000.000đ( 10 triệu đồng trở lên) sẽ được hưởng các ưu đãi.

Chăm sóc trực tiếp từ bộ phận CSKH và giải quyết nhanh các thắc mắc cũng như đơn hàng.

Được hưởng ưu đãi từ 5- 30% ( theo mặt hàng) và chính sách của công ty.

Được hưởng các chương trình ưu đãi đặc biệt và quà tặng cuối năm.

III. Bảo mật.

Mọi thông tin khách hàng đã mua hàng tại công ty cổ phần Ngọc Minh Việt sẽ được bảo mật và cam kết chỉ có 3 bên biết được thông tin này gồm

A.Công ty CP Ngọc Minh Việt .

B: Khách hàng mua hàng.

C: Đơn vị vận chuyển hoặc hãng dịch vụ hàng không, khách sạn.